Om

Hotels.com L.P. driver Hotels.com™, en ledande webbsida för hotellbokningar med hundratusentals hotell, från internationella kedjor och all-inclusive-resorter till lokala favoriter och bed & breakfast, tillsammans med all information som behövs för att boka en härlig vistelse.

Välj Språk
Hotels.com Hotel Price Index™ 2016
 • Hotel Price Index världen över

Hotels.com™ Hotel Price Index™ startade 2004 med värdet 100 som utgångspunkt. Genom att kartlägga hotellprisändringar som ett index redovisas den årliga utvecklingen och vad resenärer betalat per natt, utan att internationella valutaväxlingar påverkar resultatet. Nedan visas indexrörelser globalt och regionalt. Mer information om hotellpriser som betalats på särskilda destinationer 2016, samt orsaker till förändringarna, hittar du via menyn eller under relevant inlägg nedan.

Globala siffror från HPI

 • Enligt internationellt HPI har det inte skett någon signifikant förändring under 2016 jämfört med 2015, utan HPI ligger stadigt kvar på 114 för tredje året i rad.
 • Hotellindustrin är ännu långt från toppnivån på 117 som noterades 2007, året innan den globala finanskrisen.
 • Västindien HPI ökade med två indexpunkter medan både Nordamerika och Europa steg med en punkt. I Asien låg indexet oförändrat, men Stillahavsområdet minskade med en indexpunkt och Latinamerika med två.
Meksiko

HPI i Västindien

 • I Västindien steg HPI med två indexpunkter eller 1% under 2016. Uppgången satte nytt rekord med 139 och regionen behöll sin toppplacering med högst index.
 • Efter att ha stigit stadigt i sju år låg Västindien HPI 13 indexpunkter över Latinamerika, som är den närmaste konkurrenten på andra plats. Västindien höll sig långt före övriga regioner.
Amerihká ovttastuvvan stáhtat

HPI i Nordamerika

 • Nordamerkas HPI klättrade en indexpunkt eller 1% under 2016 och en rekordnivå noterades på 120.
 • Detta resultat illustrerade det sjunde tillväxtåret i rad i regionens index, sedan dess lägsta punkt på 96 år 2009.
Frankriika

HPI i Europa och Mellanöstern

 • I Europa och Mellanöstern steg HPI med en indexpunkt under 2016 efter att ha stått oförändrad på 108 i två år. Årets tillväxt var dock inte tillräcklig för att leda till en procentuell ökning.
 • Regionen har bara stigit med nio punkter sedan 2009 och har ännu inte överskridit rekordnoteringen 2007, då den låg på 116.
Jáhpan

HPI i Asien

 • Ingen ökning noterades i Asien, där HPI var oförändrad på 99 indexpunkter under 2016. Detta satte dock stopp för den nedgång som pågått i tre år sedan den högsta punkten på 109 år 2012.
 • Asien var den enda regionen vars utveckling ännu var trögare än nivån 2004, då HPI först startade med värdet 100.
Australia

HPI i Stillahavsområdet

 • Stillahavsområdet var en av två regioner där HPI sjönk med en indexpunkt, ett fall på 1% ner till 121, vilket följer resultatet från två föregående år.
 • Trots att index sjönk håller området kvar sin plats som den region som har tredje högst HPI, följt av Nordamerika.
Peru

HPI i Latinamerika

 • För andra året i rad föll HPI i Latinamerika med två indexpunkter, det vill säga 2%, ner till 126.
 • Emellertid höll regionen kvar platsen som näst högst index efter Västindien, på grund av den starka utvecklingen under tidigare år.
Din browser är för gammal – uppdatera din browser för att visa sidan ordentligt